Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenleeftijd (bericht van KNVG aan 1e Kamer)

dinsdag 3 juli 2012
Thema's:  Nieuwsblog

Inleiding
Als uitvloeisel van het Lente-akkoord is het wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenleeftijd ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33 046) is daarmee vervallen. In het ingetrokken wetsvoorstel bestond de mogelijkheid de AOW eerder dan wel later op te nemen. Voor ieder jaar, dat de AOW eerder dan wel later zou ingaan, werd de AOW met 6,5% netto dan wel 7,2% bruto verlaagd dan wel verhoogd. Deze mogelijkheid is vervallen in het wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenleeftijd. Een aanpassing van 6,5% netto dan wel 7,2% bruto per jaar betekent 6,5% / 12 = 0,54% netto ofwel 7,2% / 12 = 0,6% bruto per maand.

VUT gerechtigden
Velen, die geboren zijn voor 1 januari 1950 hebben gebruik gemaakt van VUT regelingen. In deze regeling werd bij de ingang van de VUT een tijdelijk pensioen toegekend, dat overging in een aanvullend pensioen (bovenop de AOW) op 65e jarige leeftijd. Het tijdelijk pensioen dekte o.a. de AOW, waarop men geen recht had, omdat men nog geen 65 jaar was. De groep VUT gerechtigden, die pas in 2013 of later 65 jaar wordt, wordt door het verhoging AOW- en pensioenleeftijd onevenredig hard getroffen. Dit in tegenstelling van hen, die in een wettelijke regeling vallen, welke wettelijke regeling verlengd wordt. De voorziene overgangsmaatregel is speciaal voor VUT gerechtigden met kleine aanvullende pensioenen volstrekt onvoldoende. Deze groep zou zeer geholpen zijn, als de flexibiliteit van de ingangsdatum van het ingetrokken wetsvoorstel voor deze groep zou worden hersteld.

Voorstel
De voorziene overgangsmaatregel in het wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenleeftijd wordt gewijzigd in: Zij, die geboren zijn voor 1 januari 1950 en geen recht hebben op een andere wettelijke uitkeringsregeling, hebben de mogelijkheid de ingangsdatum van de AOW te laten ingaan op 65 jarige leeftijd. In dat geval wordt de AOW gekort met 0,6% bruto voor iedere maand, dat de ingangsdatum van de AOW eerder ingaat, dan voorzien in de wet.

14.06.2012
Martin van Rooijen
Voorzitter Federatie van Gepensioneerdenverenigingen i.o. 
Reageer op dit item