Wie doet wie tekort?

dinsdag 6 februari 2018
Thema's:  Blog

Op 5 februari heeft de KNVG samen met NVOG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bovengenoemde titel.

In de brief wordt gereageerd op de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp van 50PLUS over de rekenrente voor de pensioenen.

Er wordt met name ingegaan op de gedachte dat een hogere rekenrente dan volgens de thans geldende regels in de komende 30 jaar de thans jongere generaties zou benadelen.

Op basis van dezelfde soort redenering die tot bovengenoemde veronderstelling leidt kan ook geconcludeerd worden dat de ouderen in de afgelopen 30 jaar ten bate van deze jongere generaties benadeeld zijn.

De commissie wordt verzocht beide redeneringen te betrekken bij de komende evaluatie van het Financieel Toetsingskader Pensioenen (nFTK).

U kunt de volledige brief hier lezen 
Reageer op dit item