Klik hier voor:

 

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant dagvaarden Nederlandse Staat

De beide seniorenorganisaties, gesteund door Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) en Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), hebben de Nederlandse Staat gedagvaard. Zij... lees meer

Prognose koopkracht 2020: lichte stijging voor gepensioneerden

Huishoudens van gepensioneerden zullen er in 2020 gemiddeld zo’n € 20 per maand op vooruitgaan qua koopkracht, althans als er niet gekort wordt (en ook niet geïndexeerd), en mits de pr... lees meer

Wie langdurige zorg nodig heeft, moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van KNVG, NVOG, FASv, KBO-PCOB en NOOM. De eigen bijdrage kan oplopen tot boven de € 1100 per maand voor mensen met AOW en een aanvullend pensio... lees meer

Leden

KNVG vertegenwoordigt 3 miljoen gepensioneerdenDe KNVG omvat zowel verenigingen van gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen en is nauw geassocieerd met... lees meer

Het pensioenakkoord verslechtert ons pensioenstelsel

BERNARD VAN PRAAGEmeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en lid van het Verantwoordingsorgaan van ABPBegin juni lijkt er een eind gekomen te zijn aan het titanengevec... lees meer

Pensioenen: Onrust groeit

Door de slechte renteontwikkelingen dreigen de kortingen van pensioenen alleen maar dichterbij te komen en er is geen enkel bericht over de voortgang van de pensioendiscussie. Terwijl juist die kortin... lees meer

Nieuwsbrief 1 augustus 2019

Onderstaande nieuwsbrief voortaan in uw mailbox ontvangen?... lees meer

Krijgen we nog iets te zeggen?

Op 4 juni boden de KNVG en NVOG een pensioenpetitie aan aan de Tweede Kamer waarin werd aangedrongen kortingen te vermijden, indexatie mogelijk te maken en vooral te bevorderen dat de gepensioneerden... lees meer

Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant: rechtszaak tegen de Nederlandse Staat

Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en een derde partij zijn voornemens een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen. De dagvaarding zal naar verwachting in september... lees meer

Toon meer berichten