Klik hier voor:

 

Wie doet wie tekort?

Op 5 februari heeft de KNVG samen met NVOG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bovengenoemde titel.In de brief wordt gereageerd op de behandeling in de... lees meer

Eerste overleg “Pact voor ouderenzorg" op 17 januari 2018

Van Joop Blom, voorzitter commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit NVOG/KNVGDe eerste bijeenkomst vond plaats in het Johan de Witthuis in Den Haag Daar minister Hugo de Jonge d... lees meer

Interview Joep Schouten - Gepensioneerden willen aan tafel bij de SER

In het magazine van VGO Media van december 2017 staat een interview met Joep Schouten, waarin een veelheid van onderwerpen aan de orde komen, zoals onder andere het nieuwe pensioenstelsel, de SER... lees meer

Kwartaalbericht voorzitter - januari 2018

Cartoon Jos ThommassenNamens het bestuur van de KNVG wens ik u een gezond en gelukkig 2018. De periode rond de feestdagen is altijd een moment om vooruit en terug te kijken. Wat hebben we be... lees meer

Leden

KNVG vertegenwoordigt 3 miljoen gepensioneerdenDe KNVG omvat zowel verenigingen van gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen en is nauw geassocieerd met... lees meer

Initiatief voor referendum tegen afschaffing Wet Hillen

Er is in den lande een initiatief ontstaan om een referendum te organiseren tegen de z.g. “aflosboete” c.q. geleidelijke afschaffing van de z.g. “Wet Hillen”. Volgens het Minis... lees meer

Pact voor Ouderenzorg

Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge, die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport de portefeuille langdurige zorg o... lees meer

KNVG en NVOG op weg naar verdere samenwerking

Een aantal jaren geleden besloten de besturen van KNVG en NVOG om intensiever samen te gaan werken. Besloten werd die samenwerking van onderop vorm te geven, namelijk via de verschillende commissies d... lees meer

KNVG en NVOG sturen brief aan Commissie SZW - aandachtspunten vernieuwd pensioenstelsel

Het kabinet Rutte III wil samen met de sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. KNVG/NVOG steunen het voorstel van het nieuwe kabinet om het huidige pensioenstelsel te hervo... lees meer

Toon meer berichten