Klik hier voor:

 

KNVG en NVOG sturen brief aan Commissie SZW - aandachtspunten vernieuwd pensioenstelsel

Het kabinet Rutte III wil samen met de sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. KNVG/NVOG steunen het voorstel van het nieuwe kabinet om het huidige pensioenstelsel te hervo... lees meer

KNVG en NVOG sturen brief naar vaste commissie VWS van de Tweede Kamer

KNVG en NVOG hebben vandaag een brief gestuurd naar de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer waarin zij reageren op de inhoud van het Regeerakkoord van de huidige coalitiepartijen met betrekking tot... lees meer

KNVG wil ouderenvriendelijke samenleving

Ruim 20 samenwerkende (ouderen)organisaties, waaronder KNVG en zusterorganisatie NVOG hebben een coalitie gevormd voor een ouderenvriendelijke samenleving. Het actieplan is nu samengevat in een &ldquo... lees meer

KNVG en NVOG sturen brief aan Commissie Financiën van de TK over koopkracht gepensioneerden

In een brief aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer uiten de KNVG en NVOG hun zorg over de koopkracht van gepensioneerden. De toenemende zorgkosten en afnemende koopkracht van de pensioen... lees meer

KNVG en NVOG sturen brief aan bewindslieden

De KNVG en NVOG hebben minister Koolmees en Staatssecretaris Van Ark van SZW verzocht om een kennismakingsgesprek. Zij vinden dat de herziening van het huidig pensioenstelsel niet uitsluitend een kwes... lees meer

Kwartaalbericht van voorzitter Joep Schouten - oktober 2017

Het derde kwartaal is meestal niet erg opwindend. Veel mensen zijn met vakantie en de politiek is met reces. Prinsjesdag brengt gewoonlijk pas weer leven in de Haagse brouwerij. Dit kwartaal was dit a... lees meer

Oud bestuurslid Rob de Brouwer heeft een manifest doen verschijnen onder de veelzeggende titel “Red Ons Pensioen”.Hierin wordt ervoor gepleit zoveel mogelijk stemmen te verzamele... lees meer

Actie Seniorvriendelijk Gemeentebeleid

Begin september is door de KNVG en NVOG de actie “Seniorvriendelijk Gemeentebeleid” gevoerd om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de lokale politieke partijen te w... lees meer

Pierson Penning 2017 voor Bernard van Praag

Professor Bernard van Praag (1939) heeft op dinsdag 10 oktober de Pierson Penning ontvangen uit handen van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. De penning wordt eens in de drie jaar uitger... lees meer

Toon meer berichten