Klik hier voor:

 

Krijgen we nog iets te zeggen?

Op 4 juni boden de KNVG en NVOG een pensioenpetitie aan aan de Tweede Kamer waarin werd aangedrongen kortingen te vermijden, indexatie mogelijk te maken en vooral te bevorderen dat de gepensioneerden... lees meer

Leden

KNVG vertegenwoordigt 3 miljoen gepensioneerdenDe KNVG omvat zowel verenigingen van gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen en is nauw geassocieerd met... lees meer

Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant: rechtszaak tegen de Nederlandse Staat

Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en een derde partij zijn voornemens een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen. De dagvaarding zal naar verwachting in september... lees meer

Kwartaal en halfjaarcijfers pensioenfondsen goed maar toch dreigend

De meeste pensioenfondsen hebben inmiddels de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Goede beleggingsresultaten, verder dalende rente en per saldo daardoor dalende dekkingsgraden.... lees meer

Hoe kijkt de oud-werkgever naar zijn (oud)-medewerkers die met pensioen zijn of gaan?

Deze vraag staat boven een lezenswaardig artikel van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen. De commissie merkt dat de contacten tussen de oud-werkgever en de gepensioneerden niet altijd eve... lees meer

De juiste zorg op de juiste plaats, Wie durft?

Door het ministerie van VWS is een zgn. Taskforce ingesteld van meer dan 20 deskundige leden uit diverse disciplines die op basis van de discussies en rapporten en adviezen in de laatste jaren op een... lees meer

Mantelzorg overkomt je

Niemand wordt zonder gebreken oud, maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan anderen. Als een partner of ouder niet meer in staat is zelfstandig voor zichzelf te zorgen, zullen anderen moeten helpen.... lees meer

Persbericht: Gepensioneerden positief-kritisch over principe pensioenakkoord

De gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG hebben veel waardering voor de inzet van minister Koolmees en de sociale partners om te komen tot het nu voorliggende principeakkoord voor een toekomstbestendig... lees meer

Reactie KNVG en NVOG op Pensioenakkoord

KNVG en NVOG hebben waardering voor het bereikte principe akkoord over pensioenen en schrijven in een brief aan de minister van SZW en aan de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer welke inhoude... lees meer

Toon meer berichten