Klik hier voor:

 

De koepels van organisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG vinden dat het tijd wordt dat organisaties van gepensioneerden en ouderen betrokken worden bij de vastgelopen discussie over de pensioenen.... lees meer

Gemeenten maken het verschil in koopkracht

Prinsjesdag en lokale lastenDit jaar zullen de plannen en cijfers die worden bekend gemaakt met Prinsjesdag, zeker niet de definitieve uitkomst zijn voor wat we in 2018 mogen verwachten. Wan... lees meer

De KNVG en NVOG hebben maandag jl. alle gemeenten en lokale politieke partijen een checklist met vragen gestuurd om de deskundigheid van de lokale politici te bevorderen. Met deze vragenlijsten kunnen... lees meer

Seniorvriendelijk gemeentebeleid

De KNVG en NVOG hebben vandaag (4 september) aan de griffier van de gemeenteraden van 388 gemeenten een brief gestuurd, gericht aan alle lokale politieke partijen met daarbij de checklist waarin is op... lees meer

Voorgenomen actie KNVG en NVOG - seniorvriendelijk gemeentebeleid

Als belangenbehartiger richten KNVG en NVOG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest Een Oudervriendelijke Samenleving. Een initiatief van Patiëntenf... lees meer

Verslag 2e kwartaal 2017 van voorzitter Joep Schouten

Het tweede kwartaal stond voor de KNVG sterk in het licht van de voorgenomen pensioenstelsel herziening. De Sociaal Economische Raad heeft een advies in voorbereiding dat inmiddels behoorlijk is uitge... lees meer

Herziening pensioenstelsel kost meer dan de hele Brexit

Vandaag verscheen een artikel van de hand van onze voorzitter Joep Schouten in het Algemeen Dagblad. Onderstaand treft u de uitgebreide versie van dit artikel aan. In de bijlage kunt u de verkorte ver... lees meer

Ouderenorganisaties sturen brief aan Commissie SZW

In een gezamenlijke brief van KNVG, NVOG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM vragen de pensioenkoepels en de ouderenorganisaties aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om speciale aandacht te sch... lees meer

Bestuursverslag Secretaris over 2016

Ook 2016 was een bewogen jaar op het vlak van de pensioenen. Niet alleen bleef de dekkingsgraad hangen op een (te) laag niveau waardoor opnieuw kortingen dreigden, ook de discussie over de wenselijkhe... lees meer

Toon meer berichten