Klik hier voor:

 

Toetsingscriteria Zorg & Welzijn & Wonen & Mobiliteit

De 11 toetsingscriteria die hieronder worden genoemd, gaan niet in op specifieke gewenste invulling. Ze geven de randvoorwaarden aan waaraan een voorstel getoetst wordt op een algemener niveau.... lees meer